désolé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła désolé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.désolé (désolée) [dezɔle] CZASOW. pp

désolé → désoler

II.désolé (désolée) [dezɔle] PRZYMIOT.

Zobacz też désoler

Tłumaczenia dla hasła désolé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
+ subj to be sorry if

désolé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła désolé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.désoler [dezɔle] CZASOW. zwrotny (être navré)

Tłumaczenia dla hasła désolé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

désolé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文