déviant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła déviant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

déviant (déviante) [devjɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT. RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła déviant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
déviant/-e m/ż
yaw NAUT, AVIAT

déviant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła déviant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła déviant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

déviant Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła déviant w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文