d’en-bas w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d’en-bas w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.bas (basse) [bɑ, bɑs] PRZYMIOT.

3. bas (dans une échelle de valeurs):

bas (basse) MUS note

II.bas (basse) [bɑ, bɑs] PRZYSŁ.

1. bas (à faible hauteur):

1. bas (partie inférieure):

bas phrase:

bas de casse TYP
bas de gamme adj
bas de laine fig
bas latin LING
bas morceaux GASTR
bas à varices MED
basse école RIDING
basse fréquence PHYS, TEL

Zobacz też mettre

1. mettre (placer dans un endroit, une position):

6. mettre (placer dans une situation, un état):

9. mettre (faire fonctionner):

11. mettre (écrire):

1. mettre (se placer dans un endroit, une position):

8. mettre (se placer dans une situation, un état):

Tłumaczenia dla hasła d’en-bas w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

d’en-bas w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d’en-bas w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła d’en-bas w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
en bas [ou plus bas] , il y a qc

d’en-bas Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

en bas [ou plus bas] , il y a qc

d’en-bas Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文