dalle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dalle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

casse-dalle <pl casse-dalle, casse-dalles> [kasdal] RZECZOW. m slang

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dalle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dalle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dalle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dalle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dalle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

que dalle! inf
que dalle! inf
que dalle! inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文