dame w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dame w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. dame:

II.dame [dam] WYKRZYK. inf, dated

dame-jeanne <pl dames-jeannes> [damʒɑn] RZECZOW. ż

dame-d'onze-heures <pl dames-d'onze-heures> [damdɔ̃zœʀ] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dame w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dame w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dame w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Notre-Dame [nɔtʀədam] RZECZOW. ż inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dame w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
dame ż
dame ż
dame ż

dame Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文