debout w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła debout w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.debout [dəbu] PRZYSŁ. PRZYMIOT. inv

1. debout (vertical, sur pied):

Tłumaczenia dla hasła debout w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
spectateur/-trice m/ż debout
voyageur/-euse m/ż debout
voyageur/-euse m/ż debout
‘debout, paresseux/-euse!’

debout w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła debout w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

debout [d(ə)bu] PRZYMIOT. PRZYSŁ. inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła debout w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

debout Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文