demandé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła demandé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też demander

1. demander (solliciter):

3. demander (souhaiter):

je demande à voir inf

4. demander (interroger sur):

Zwroty:

1. demander (solliciter):

3. demander (souhaiter):

je demande à voir inf

4. demander (interroger sur):

Zobacz też reste

1. reste (ce qui subsiste):

le reste MAT

2. reste (ce qui est encore à dire, faire etc):

au reste liter , du reste
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła demandé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
demande ż (for de, to à)

demandé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła demandé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

demandé(e) [d(ə)mɑ̃de] PRZYMIOT.

demande [d(ə)mɑ̃d] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła demandé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

demandé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

demandé z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文