demander w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła demander w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. demander (solliciter):

3. demander (souhaiter):

je demande à voir inf

4. demander (interroger sur):

Zobacz też reste

1. reste (ce qui subsiste):

le reste MAT

2. reste (ce qui est encore à dire, faire etc):

au reste liter , du reste
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła demander w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

demander w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła demander w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła demander w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
(se) demander si ...

demander Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文