Tłumaczenia dla hasła demi-tasse w angielski»francuski słowniku

I.half <pl halves> [Brit hɑːf, Am hæf] RZECZOW.

4. half SPORT → half back

half full, over, asleep, drunk, cooked, dressed, eaten, hidden, understood, remembered:

not half inf!
not half bad inf
half a minute or second or tick inf Brit or mo inf

Zobacz też half back

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文