demi-tour w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła demi-tour w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

demi-tour <pl demi-tours> [d(ə)mituʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła demi-tour w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

hindquarters [Brit hʌɪn(d)ˈkwɔːtəz, Am ˈhaɪn(d)ˌkwɔrdərz] RZECZOW. npl

demi-tour w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła demi-tour w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła demi-tour w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

about-face [əˈbaʊtfeɪs] RZECZOW. Am, Aus, about-turn [əˈbaʊttɜ:n, Am -tɜ:rn] RZECZOW. Aus, Brit

6. turn (allotted time):

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文