dernière w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dernière w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ] PRZYMIOT.

1. dernier (qui termine une série):

2. dernier (précédent):

3. dernier (le plus récent):

4. dernier (extrême):

II.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ] RZECZOW. mf (ż)

1. dernier (qui est à la fin):

V.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ]

VI.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ]

I.avant-dern|ier (avant-dernière) <pl avant-derniers> [avɑ̃dɛʀnje, ɛʀ] PRZYMIOT.

II.avant-dern|ier (avant-dernière) <pl avant-derniers> [avɑ̃dɛʀnje, ɛʀ] RZECZOW. m (ż)

dernier-né (dernière-née) <mpl derniers-nés> [dɛʀnjene, dɛʀnjɛʀne] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła dernière w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

dernière w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dernière w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dernière [dɛʀnjɛʀ] RZECZOW. ż

dernier [dɛʀnje] RZECZOW. m Belg

I.dernier (-ière) [dɛʀnje, -jɛʀ] PRZYMIOT.

II.dernier (-ière) [dɛʀnje, -jɛʀ] RZECZOW. m, f

dernier-né (dernière-née) <derniers-nés> [dɛʀnjene, dɛʀnjɛʀne] RZECZOW. m, f

avant-dernier (-ière) <avant-derniers> [avɑ̃dɛʀnje, -jɛʀ] PRZYMIOT. RZECZOW. m, f

Tłumaczenia dla hasła dernière w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dernière Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文