derrière w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła derrière w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.derrière1 [dɛʀjɛʀ] PRZYIMEK

II.derrière1 [dɛʀjɛʀ] PRZYSŁ. (à l'arrière)

derrière2 [dɛʀjɛʀ] RZECZOW. m

par-derrière [paʀdɛʀjɛʀ] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła derrière w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

derrière w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła derrière w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.derrière [dɛʀjɛʀ] PRZYSŁ.

III.derrière [dɛʀjɛʀ] RZECZOW. m

par-derrière [paʀdɛʀjɛʀ] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła derrière w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

derrière Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文