difficultés w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła difficultés w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

difficulté [difikylte] RZECZOW. ż

2. difficulté (obstacle):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła difficultés w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

difficultés w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła difficultés w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

difficulté [difikylte] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła difficultés w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

difficultés Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

difficultés Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła difficultés w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文