dirigeant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dirigeant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.dirigeant (dirigeante) [diʀiʒɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

1. diriger (être responsable de):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dirigeant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dirigeant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dirigeant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.dirigeant(e) [diʀiʒɑ̃, ʒɑ̃t] PRZYMIOT.

II.dirigeant(e) [diʀiʒɑ̃, ʒɑ̃t] RZECZOW. m(ż)

Tłumaczenia dla hasła dirigeant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dirigeant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

dirigeant(e) m (ż) syndical(e)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文