disparaître w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła disparaître w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

disparaître, disparaitre [dispaʀɛtʀ] CZASOW. nieprzech.

3. disparaître (être supprimé):

Tłumaczenia dla hasła disparaître w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

disparaître w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła disparaître w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

disparaître [dispaʀɛtʀ] CZASOW. nieprzech. irr +avoir

Tłumaczenia dla hasła disparaître w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

disparaître Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文