disparu w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła disparu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.disparu (disparue) [dispaʀy] CZASOW. pp

disparu → disparaître

II.disparu (disparue) [dispaʀy] PRZYMIOT.

III.disparu (disparue) [dispaʀy] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też disparaître

disparaître, disparaitre [dispaʀɛtʀ] CZASOW. nieprzech.

3. disparaître (être supprimé):

disparaître, disparaitre [dispaʀɛtʀ] CZASOW. nieprzech.

3. disparaître (être supprimé):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła disparu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

disparu w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła disparu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też disparaître

disparaître [dispaʀɛtʀ] CZASOW. nieprzech. irr +avoir

disparaître [dispaʀɛtʀ] CZASOW. nieprzech. irr +avoir

Tłumaczenia dla hasła disparu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

disparu Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文