disques w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła disques w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

5. disque INFOR:

disque dur INFOR
disque souple INFOR

tourne-disque <pl tourne-disques> [tuʀnədisk] RZECZOW. m

mange-disque <pl mange-disques> [mɑ̃ʒdisk] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła disques w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

disques w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła disques w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tourne-disque <tourne-disques> [tuʀnədisk] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła disques w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

disques Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

disques z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文