distingués w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła distingués w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też distinguer

Tłumaczenia dla hasła distingués w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

distingués w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła distingués w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.distinguer [distɛ̃ge] CZASOW. nieprzech. (faire la différence)

distingué(e) [distɛ̃ge] PRZYMIOT. (élégant, éminent)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła distingués w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
Yours faithfully Brit, Aus

distingués Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Yours faithfully Brit, Aus
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文