dit-elle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dit-elle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.commiserate [Brit kəˈmɪzəreɪt, Am kəˈmɪzəˌreɪt] CZASOW. przech.

II.commiserate [Brit kəˈmɪzəreɪt, Am kəˈmɪzəˌreɪt] CZASOW. nieprzech.

imperturbably [Brit ɪmpəˈtəːbəbli, Am ˌɪmpərˈtərbəbli] PRZYSŁ.

excitedly [Brit ɛkˈsʌɪtɪdli, Am ɪkˈsaɪdədli] PRZYSŁ.

I.whimper [Brit ˈwɪmpə, Am ˈ(h)wɪmpər] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła dit-elle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dit-elle w słowniku PONS

dit-elle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文