drap w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła drap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

drap-housse <pl draps-housses> [dʀaus] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła drap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

drap w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła drap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

drap-housse <draps-housses> [dʀa] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła drap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

drap Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

tea towel Brit
drap m de maison Belg
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文