drapeau w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła drapeau w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

drapeau <pl drapeaux> [dʀapo] RZECZOW. m

porte-drapeau <pl porte-drapeau, porte-drapeaux> [pɔʀt(ə)dʀapo] RZECZOW. m lit, fig

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
two-coloured Brit attr

Tłumaczenia dla hasła drapeau w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

drapeau w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła drapeau w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła drapeau w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

drapeau Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文