durée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła durée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. durée (période):

Zobacz też cent2, cent1

I.cent1 [sɑ̃] PRZYMIOT. (gén)

III.cent1 [sɑ̃] RZECZOW. m (quantité)

Tłumaczenia dla hasła durée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

durée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła durée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła durée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

durée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

durée z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文