emplois w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła emplois w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

emploi-jeunes <pl emplois-jeunes> [ɑ̃plwaʒœn] RZECZOW. m

non-emploi [nɔnɑ̃plwa] RZECZOW. m

Pôle emploi [pol ãplwa] RZECZOW. m

sans-emploi <pl sans-emploi, sans-emplois> [sɑ̃zɑ̃plwɑː] RZECZOW. mf

sous-emploi [suzɑ̃plwɑ] RZECZOW. m

plein-emploi <pl plein-emploi> [plɛnɑ̃plwɑ] RZECZOW. m

contre-emploi <pl contre-emplois>, contremploi <pl contremplois> [kɔ̃tʀɑ̃plwɑ] RZECZOW. m THEAT CINE

Tłumaczenia dla hasła emplois w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

emplois w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła emplois w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sans-emploi [sɑ̃zɑ̃plwa] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła emplois w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

emplois Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

emplois Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文