encaissé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła encaissé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też encaisser

II.encaisser [ɑ̃kese] CZASOW. nieprzech. inf (résister)

Tłumaczenia dla hasła encaissé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

encaissé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła encaissé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

encaissé(e) [ɑ̃kese] PRZYMIOT. GEO

Tłumaczenia dla hasła encaissé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

encaissé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文