enchères w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła enchères w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.enchère [ɑ̃ʃɛʀ] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła enchères w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
enchère ż gen pl

enchères w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła enchères w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

enchère [ɑ̃ʃɛʀ] RZECZOW. ż gén pl (offre d'achat)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła enchères w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

enchères Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文