endroit w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła endroit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.endroit [ɑ̃dʀwɑ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
grotty Brit

Tłumaczenia dla hasła endroit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

endroit w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła endroit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

endroit2 [ɑ̃dʀwa] RZECZOW. m (opp: envers, tapis)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła endroit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

endroit Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to show sb over a place Aus, Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文