ennemi w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ennemi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.ennemi (ennemie) [ɛnmi] PRZYMIOT.

II.ennemi (ennemie) [ɛnmi] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ennemi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ennemi/-e m/ż also fig
ennemi/-e m/ż juré/-e
enemy fig
ennemi/-e m/ż
the enemy + v sg ou pl

ennemi w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ennemi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła ennemi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ennemi Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文