entrés w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła entrés w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.entrer [ɑ̃tʀe] CZASOW. nieprzech. + v être

1. entrer (pénétrer):

3. entrer (s'intégrer, commencer):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła entrés w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

entrés w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła entrés w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła entrés w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

entrés Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

entrés Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文