entreprise: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła entreprise: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

entreprise [ɑ̃tʀəpʀiz] RZECZOW. ż

1. entreprise (société):

1. entreprendre (commencer):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła entreprise: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

entreprise: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła entreprise: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

entreprise [ɑ̃tʀəpʀiz] RZECZOW. ż

entreprendre [ɑ̃tʀəpʀɑ̃dʀ] CZASOW. przech. (commencer)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła entreprise: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

entreprise: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

entreprise: Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła entreprise: w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文