enveloppe: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła enveloppe: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

6. enveloppe MAT:

enveloppé (enveloppée) [ɑ̃vlɔpe] PRZYMIOT. (gros)

enveloppe-réponse <pl enveloppes-réponse> [ɑ̃vlɔpʀepɔ̃s] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła enveloppe: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

enveloppe: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła enveloppe: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

enveloppé(e) [ɑ̃vlɔpe] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła enveloppe: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

enveloppe: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文