environ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła environ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.environ [ɑ̃viʀɔ̃] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła environ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

environ w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła environ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła environ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
il y a environ 5 ans

environ Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

il y a environ 5 ans
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文