envoyées w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła envoyées w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też envoyer

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
envoyer paître qn inf, hum

Tłumaczenia dla hasła envoyées w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

envoyées w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła envoyées w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

envoyé(e) [ɑ̃vwaje] RZECZOW. m(ż)

II.envoyer [ɑ̃vwaje] irr CZASOW. zwrotny (se transmettre)

Tłumaczenia dla hasła envoyées w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
envoyé(e) m (ż)
envoyé(e) m (ż) spécial

envoyées Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

envoyé(e) m (ż) spécial
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文