espéré w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła espéré w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. espérer (appeler de ses vœux):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła espéré w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

espéré w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła espéré w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
I hope so!
I hope that ...

Tłumaczenia dla hasła espéré w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

espéré Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

I hope so!
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文