est-elle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła est-elle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

heat through CZASOW. [Brit hiːt -, Am hit -] (heat [sth] through)

deception [Brit dɪˈsɛpʃ(ə)n, Am dəˈsɛpʃ(ə)n] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła est-elle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

est-elle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła est-elle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła est-elle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

est-elle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文