est-il w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła est-il w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła est-il w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

corruptible [kɔʀyptibl] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
it's/he's a pain inf
what a boozer! inf
what a pisshead! Brit slang

est-il w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła est-il w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła est-il w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

est-il Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文