exclu w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła exclu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.exclu (exclue) [ɛkskly] CZASOW. pp

exclu → exclure

II.exclu (exclue) [ɛkskly] PRZYMIOT. (non admis)

III.exclu (exclue) [ɛkskly] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też exclure

Tłumaczenia dla hasła exclu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
exclu/-e m/ż

exclu w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła exclu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też exclure

Tłumaczenia dla hasła exclu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

exclu Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to bar sb from a team Brit

exclu Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文