façons w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła façons w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. façon (manière):

Zobacz też général

I.génér|al (générale) <mpl généraux> [ʒeneʀal, o] PRZYMIOT.

2. général (d'ensemble):

IV.génér|al (générale) <mpl généraux> [ʒeneʀal, o]

air chief marshal Brit
general Am
brigadier Brit
air commodore Brit
air marshal Brit
air vice marshal Brit
major general Am

Tłumaczenia dla hasła façons w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

façons w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła façons w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

anyway, ...
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła façons w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

façons Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文