faim w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła faim w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

coupe-faim <pl coupe-faim, coupe-faims> [kupfɛ̃] RZECZOW. m

crève-la-faim <pl crève-la-faim> [kʀɛvlafɛ̃] RZECZOW. mf inf

Tłumaczenia dla hasła faim w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

faim w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła faim w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

coupe-faim <coupe-faim(s)> [kupfɛ̃] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła faim w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

faim Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文