faites-vous w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła faites-vous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

recreation1 [Brit ˌrɛkrɪˈeɪʃ(ə)n, Am ˌrɛkriˈeɪʃ(ə)n] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła faites-vous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

eh [e] WYKRZYK. (pour attirer l'attention)

II.sport [spɔʀ] PRZYMIOT. inv

faites-vous w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła faites-vous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła faites-vous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

4. faire (être l'auteur de):

5. faire (avoir une activité):

9. faire (accomplir):

5. faire (mesurer, peser):

Zwroty:

to queue up Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文