familles w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła familles w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. famille SOZIOL:

family attr

Zobacz też Famille nombreuse, sept, linge

sept <pl sept> [sɛt] PRZYMIOT. inv ZAIMEK RZECZOW. m

belle-famille <pl belles-familles> [bɛlfamij] RZECZOW. ż

sous-famille <pl sous-familles> [sufamij] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła familles w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

familles w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła familles w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła familles w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

familles Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

familles Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文