fausse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fausse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też faux1, faux2

I.faux1 (fausse) [fo, fos] PRZYMIOT.

II.faux1 (fausse) [fo, fos] PRZYSŁ.

fausse manœuvre lit, fig
fausse piste lit, fig
faux ami LING
faux cul slang
faux départ lit, fig
faux derche slang
faux jeton inf
faux jour lit
faux pas lit
faux pas (erreur) fig
faux titre TYP

faux2 <pl faux> [fo] RZECZOW. ż FARM

I.faux1 (fausse) [fo, fos] PRZYMIOT.

II.faux1 (fausse) [fo, fos] PRZYSŁ.

fausse manœuvre lit, fig
fausse piste lit, fig
faux ami LING
faux cul slang
faux départ lit, fig
faux derche slang
faux jeton inf
faux jour lit
faux pas lit
faux pas (erreur) fig
faux titre TYP

Zobacz też prêcher

faux2 <pl faux> [fo] RZECZOW. ż FARM

Tłumaczenia dla hasła fausse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fausse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fausse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fausse → faux

Zobacz też faux, faux

faux (fausse) [fo, fos] PRZYMIOT.

I.faux [fo] RZECZOW. ż (outil)

faux (fausse) [fo, fos] PRZYMIOT.

I.faux [fo] RZECZOW. ż (outil)

Tłumaczenia dla hasła fausse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fausse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

fausse Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文