faut-il w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła faut-il w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. diplôme:

1. falloir:

2. falloir:

3. falloir:

Zwroty:

I.nécessaire [nesesɛʀ] PRZYMIOT.

1. nécessaire (gén):

II.nécessaire [nesesɛʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła faut-il w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

faut-il w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła faut-il w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. need (want, requirement, lack):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła faut-il w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.falloir [falwaʀ] irr CZASOW. zwrotny impers (manquer)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文