fautes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fautes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. faute (erreur):

4. faute (manque):

Zobacz też pardonner, grive, double

sans-faute <pl sans-faute, sans-fautes> [sɑ̃fot] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fautes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fautes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fautes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sans-faute [sɑ̃fot] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fautes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fautes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文