faux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła faux w francuski»angielski słowniku

I.faux1 (fausse) [fo, fos] PRZYMIOT.

II.faux1 (fausse) [fo, fos] PRZYSŁ.

fausse manœuvre lit, fig
fausse piste lit, fig
faux ami LING
faux cul slang
faux départ lit, fig
faux derche slang
faux jeton inf
faux jour lit
faux pas lit
faux pas (erreur) fig
faux titre TYP

Zobacz też prêcher

faux2 <pl faux> [fo] RZECZOW. ż FARM

faux-bourdon <pl faux-bourdons> [fobuʀdɔ̃] RZECZOW. m

faux-semblant <pl faux-semblants> [fosɑ̃blɑ̃] RZECZOW. m

faux-fuyant <pl faux-fuyants> [fofɥijɑ̃] RZECZOW. m

faux-monnayeur <pl faux-monnayeurs> [fomɔnɛjœʀ] RZECZOW. m

faux-filet <pl faux-filets> [fofilɛ] RZECZOW. m

faux-sens <pl faux-sens> [fosɑ̃s] RZECZOW. m

porte-à-faux <pl porte-à-faux> [pɔʀtafo] RZECZOW. m

faux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła faux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.faux [fo] RZECZOW. ż (outil)

faux (fausse) [fo, fos] PRZYMIOT.

faux-sens [fosɑ̃s] RZECZOW. m inv

faux-monnayeur <faux-monnayeurs> [fomɔnɛjœʀ] RZECZOW. m

faux-filet <faux-filets> [fofilɛ] RZECZOW. m

faux-fuyant <faux-fuyants> [fofɥijɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła faux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

faux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

faux Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文