favori w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła favori w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła favori w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
favori/-ite m/ż
favori/-ite m/ż (in de)
favourite SPORT, HORSE
favori/-ite m/ż
+ subj attr to be evens favourite

favori w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła favori w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła favori w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

favori Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文