femmes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła femmes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sage-femme, sagefemme <pl sages-femmes, sagefemmes> [saʒfam] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła femmes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

femmes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła femmes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sage-femme <sages-femmes> [saʒfam] RZECZOW. ż

femme-enfant <femmes-enfants> [famɑ̃fɑ̃] RZECZOW. ż

ex-femme <ex-femmes> [ɛksfam] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła femmes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

femmes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

femmes Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文