fenêtres w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fenêtres w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fenêtrer [fənɛtʀe] CZASOW. przech. ARCHIT

5. fenêtre ANAT:

fenêtre à battants ARCHIT
fenêtre à guillotine ARCHIT
fenêtre à meneaux ARCHIT
fenêtre à tabatière ARCHIT

double-fenêtre <pl doubles-fenêtres> [dubləfənɛtʀ] RZECZOW. ż

porte-fenêtre <pl portes-fenêtres> [pɔʀt(ə)fənɛtʀ] RZECZOW. ż

contre-fenêtre <pl contre-fenêtres>, contrefenêtre <pl contrefenêtres> [kɔ̃tʀəfənɛtʀ] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fenêtres w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fenêtres w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fenêtres w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła fenêtres w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fenêtres Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文