fera w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fera w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. faire (donner, émettre, produire):

9. faire:

to do inf

14. faire (avoir un effet):

faire-valoir <pl faire-valoir> [fɛʀvalwaʀ] RZECZOW. m

savoir-faire <pl savoir-faire> [savwaʀfɛʀ] RZECZOW. m

laisser-faire <pl laisser-faire> [lesefɛʀ] RZECZOW. m

faire-part, fairepart <pl faire-part, faire-parts> [fɛʀpaʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fera w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fera w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fera w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

4. faire (être l'auteur de):

5. faire (avoir une activité):

9. faire (accomplir):

5. faire (mesurer, peser):

Zwroty:

to queue up Brit

faire-part [fɛʀpaʀ] RZECZOW. m inv

laisser-faire [lesefɛʀ] RZECZOW. m inv

savoir-faire [savwaʀfɛʀ] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fera w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fera Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

fera Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła fera w francuski»angielski słowniku

fera z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文