ferrée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ferrée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też ferrer, voie

1. voie (chemin):

voie fig

3. voie:

Zwroty:

voie aérienne TRANSP
voie d'eau NAUT
voie d'évitement CHEMDFER
railway Brit
voie fluviale TRANSP
voie de garage CHEMDFER
Voie lactée ASTRON
voie maritime TRANSP
voie navigable TRANSP
voie privée ADMIN
voie de raccordement CHEMDFER
voie sans issue ENGIN fig
voies de fait ADMIN, LAW (atteinte aux droits)
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ferrée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ferrée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ferrée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła ferrée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ferrée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文