fesses w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fesses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tire-fesses, tire-fesse <pl tire-fesses> [tiʀfɛs] RZECZOW. m inf

pince-fesses, pince-fesse <pl pince-fesses> [pɛ̃sfɛs] RZECZOW. m (fête)

remonte-fesses, remonte-fesse <pl remonte-fesses> [ʀəmɔ̃tfɛs] PRZYMIOT. inf COUT

Tłumaczenia dla hasła fesses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fesses w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fesses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tire-fesses [tiʀfɛs] RZECZOW. m inv inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fesses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fesses Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

serrer les fesses fig inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文